ถามโดย รพสต.บ้านกุดครอง เมื่อวันที่ 2020-03-03 14:17:26

เป้าหมายการคัดกรองรายตำบลสลับกัน

ขอสอบถามการแก้ไขเป้ารายตำบลซึ่งข้อมูลน่าจะสลับกันรายตำบลภายในอำเภอจะแก้ไขยังไงได้ค่ะ