ถามโดย โรงพยาบาลสตึก เมื่อวันที่ 2020-03-05 14:42:26

ไม่สามารถออกใบวีซ่านัดผ่าตัดได้

รพ.สตึกเปิดให้บริการผ่าตัดต้อกระจก มี.ค.62 โดยจักษุแพทย์จากรพ.บุรีรัมย์ออกมาให้บริการผ่าตัดและตรวจรักษาตาทุกวันศุกร์ แต่รพ.สตึกไม่สามารถออกใบวีซ่าผ่าตัดได้จึงขอขยายขอบเขตความสามารถในการออกใบvisa