ถามโดย โรงพยาบาลหนองโดน เมื่อวันที่ 2020-10-07 09:19:26

ข้อมูลประชากรมากกว่าจำนวนที่นำเข้า

ได้นำเข้าประชากรผู้สูงอายุ 1001 คนในปี 2564 จำนวนเป้าหมายที่โปรแกรมคำนวณออกมาเป็น 1700 จะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ