ถามโดย รพสต.พระขาว เมื่อวันที่ 2020-05-27 13:23:11

คนตายอยู่ในฐานข้อมูล

1.ฐานข้อมูลคนตายปี2561 -2563 ยังแสดงอยู่ในบานข้อมูลทั้งที่ปีก่อนๆก็บันทึกว่าเสียชีวิตแล้วแต่ในปี2563 ชื่อคนตายยังไม่ถูกลบไปแบบนี้ต้องทำไงค่ะ 089-9017812 รพ.สต.พระขาว