ถามโดย รพสต.บ้านตุ้มเหนือ เมื่อวันที่ 2020-12-24 15:11:12

การส่งข้อมูลตรวจตาเด็ก ป1

นำเข้าข้อมูลแล้ว ส่งแบบ Tex แต่ดูข้อมูลแล้วไม่ขึ้น ทำไงดีคะ