ถามโดย รพสต.วังหว้า เมื่อวันที่ 2021-01-05 16:41:44

นำเข้าแล้ว จำนวนประชากรเป้าหมาย ไม่ขึ้น

นำเข้าข้อมูลประชากรเป้าหมายแล้ว แต่ไม่ขึ้นจำนวนรายชื่อเลยค่ะ