ถามโดย โรงพยาบาลตาคลี เมื่อวันที่ 2021-01-21 08:12:15

นำเข้าข้อมูลแล้วข้อมูลไม่ขึ้น

เคยบันทึกผลของปี63ไปแล้วผลก็ขึ้นแล้ว ทำไมตอนนี้ผลถึงกลายเป็นศูนย์ ข้อมูลเข้าตั้งแต่ 8/12/2563 จำนวน76 คนหน้ารายงานขึ้นผลการคีย์ แต่ทำไมตอนนี้ผลการบันทึกไม่มี

ตอบโดย โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เมื่อวันที่ 2021-02-28 13:20:07

222