ถามโดย รพสต.บ้านปิน เมื่อวันที่ 2021-01-28 11:29:06

ส่งรายงานผิด

พอดีส่งรายงานรอบแรกไปแล้วคีผิด เลยส่งอันใหม่ทับไปแต่ขึ้นทั้ง2อันจะแก้ไข้อย่างไรคะ