ถามโดย รพสต.โนนทอง เมื่อวันที่ 2020-12-07 18:01:11

สอบถามข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร(โรงเรียนเอกชน) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีรายชื่อในโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบค้นหาดูเห็นขึ้นตำบลโนนทอง อ.หนองเรือ แต่เวลาจะลงข้อมูลตรวจตราของเด็กนักเรียนไม่มีโรงเรียนอนุบาลถนอมจิตรขึ้นค่ะ ต้องดำเนินการอย่างไรคะ