ถามโดย รพสต.บ้านคำแก่นคูณ เมื่อวันที่ 2020-12-14 13:37:01

เป้านักเรียนไม่ตรง

เป้าหมายตรวจตานักเรียน ป.1 รร.บ้านคำแก่นคูณมีแค่ 18 ราย ในฐานข้อมูลJHCIS ก็ตรง ทาง รพ.สต.อัพโหลดเป็นไปล์exel จำนวนนักเรียน 18คน แต่ในรายงานไม่ตรงกับที่อัพโหลดค่ะ ให้แก้ไขอย่างไรคะ