ถามโดย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2020-12-15 15:45:57

โรงพยาบาลดูรายชือเด็กที่ลงบันทึกผลจากช่องทางไหนคะ

หลังจากลงบันทึกข้อมูลเด็กรายบุคคล (ซึ่งคละทั้ง อำเภอ โรงเรียน ชั้นเรียน) เพื่อความตรวจสอบข้อมูลและลดความซ้ำซ้อน สะดวกติดต่อ ประสานงาน โรงพยาบาลจะเรียกดูภาพรวมรายชือและข้อมูลเด็กทั้งหมดที่ลงบันทึกผลจากช่องทางไหนคะ (ไม่ใช่ดูได้แค่รายบุคคล)

ตอบโดย รพสต.บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย เมื่อวันที่ 2020-12-23 12:19:39

รอคำตอบเช่นกัน ดูจากคำถามทั้งหมด ตอบ 0