ถามโดย รพสต.ไชยวัฒนา เมื่อวันที่ 2021-02-03 15:47:25

นำข้อมูลเข้าแล้วแต่เป้ายังเป็น 0 คะทำอย่างไรคะ

นำข้อมูลPERSON เข้าแล้วมีเป้าหมายขึ้นแล้วแต่พอมาบันทึกผลคัดกรองสายตาที่3 เมตร(อสม)นำเข้าข้อมูลแล้วแต่เป้าหมายเป็น 0 คะต้องทำอย่างไรดี