ถามโดย โรงพยาบาลแม่จัน เมื่อวันที่ 2022-03-03 14:02:37

หากมีแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นมาผ่าตัดที่ ระ ของเราเราสามารเลือกชื่อแพทย์ท่านนั้นๆ ได้อย่างไร

หากมีแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นมาผ่าตัดที่ ระ ของเราเราสามารเลือกชื่อแพทย์ท่านนั้นๆ ได้อย่างไร โรงพยาบาลแม่จัน มีแพทย์จาก รพ.ศูนย์ มาผ่าตัดตาให้แต่ไม่สามารถเลือกชื่อแพทย์ได้ มีให้เลือกแค่แพทย์ คนเดียว