ถามโดย รพสต.บ้านโนนแต้ ตำบลธาตุ เมื่อวันที่ 2022-06-21 08:51:56

export ข้อมูลตำบลไม่ถูกต้อง

ปริ้นเอ้าท์ข้อมูลประชากรออกมาไม่ตรงพื้นที่