ถามโดย รพสต.บ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา เมื่อวันที่ 2022-07-01 13:59:05

กรณีพบเจอรายชื่อที่เสียชีวิต

ต้องการนำรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตออกไปค่ะ สามารถทำได้หรือไม่คะ