ถามโดย รพสต.บ้านท่าไม้ เมื่อวันที่ 2021-12-21 11:17:56

คนตาย

ฝาากตัดครตายได้ไหมคะ เพราะตายไป 5 ปียังอยู้่เลยจ้า