ถามโดย รพสต.บ้านหนองขาว ตำบลบ้านนา เมื่อวันที่ 2021-12-28 10:17:01

ปรับปรุงเป้าหมายการคัดกรอง

สอบถามวิธีการปรับเป้าหมาย กรณีมีบุคคลนอกเขตเข้ามารวมในเป้าหมาย ต้องทำอย่างไรบ้างครับ