ถามโดย รพสต.บ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง เมื่อวันที่ 2022-01-21 08:38:42

คำถาม

เขตรับผิดชอบของรพ.สต.บ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง มี3หมู่บ้าน แต่ในระบบมี2หมู่บ้าน มีม.1และม.5 หมู่8ไม่มีทั้งที่อัพแฟ้มpersonแล้ว