ถามโดย รพสต.ท่าทอง เมื่อวันที่ 2022-08-11 10:37:49

ข้อมูลก่อนการ uPload 19 ราย Upload เข้าไปมีข้อมูลเพียง 17 ราย

ตรวจตานักเรียน ปี 65 รร วัดจุฬามณี