ถามโดย รพสต.บ้านโนนกุง เมื่อวันที่ 2022-09-02 07:58:22

ส่งไฟล์uploadผิด

กรณีส่งไฟล์uploadผิด(ไฟล์ตรวจตาใน เมนูแว่นตาเด็ก)จะแก้ไขยังใงครับ