ถามโดย โรงพยาบาลแม่ลาว เมื่อวันที่ 2023-04-07 10:16:59

การดึงข้อมูลรายชื่ิอผู้สูงอายุ

ไม่สามารถดึงข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุทั้งหมดออกมาได้ทำให้ไม่สามารถเช็กได้ว่า คนตาย คนย้าย เป็นใครบ้าง