ถามโดย โรงพยาบาลปลายพระยา เมื่อวันที่ 2023-05-02 10:41:55

การลบข้อมูล

ขอวิธีแก้ไข จากกรณีผู้ป่วยนัดผ่าตัดตาต้อกระจก admit แล้วแต่ไม่ได้ผ่าตัด ในรายงานส่งออกเป็นจำนวนที่ผ่าตัดไปด้วย