ถามโดย รพสต.ดงตะงาว เมื่อวันที่ 2023-02-06 13:57:06

จำนวนเด็กเป็น 2 เท่า

ตรวจสอบแล้ว มีรายชื่อที่ไม่ใช่นักเรียน ป.1 จะทำนำรายชื่อออกได้อย่างไรคะ