ถามโดย รพสต.บ้านคลองไพร ตำบลโป่งน้ำร้อน เมื่อวันที่ 2023-04-03 17:10:39

ลบข้อมูลประชากร

ต้องการให้มีเมนูลบข้อมูลประชากรได้โดย User ครับ กรณีนำเข้าข้อมูลประชากรผิด

ตอบโดย โรงพยาบาลหนองคาย เมื่อวันที่ 2023-05-16 09:29:04

ต้องการลบข้อมูลประชากรค่ะ เนื่องจากมีรายชื่อผู้สูงอายุที่อยู่นอกเขตค่ะ apinya08233@gmail.com