ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงระบบกำหนดพื้นที่รับผิดชอบประชากร

เนื่องจากพบปัญหาเรื่องของข้อมูลประชากรที่รับผิดชอบในพื้นที่ ไม่ถูกต้อง สาเหตุมาจากบางสถานพยาบาล


มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบกับอีกสถานพยาบาล ทำให้ข้อมูลประชากรไม่ตรงกับความเป็นจริง

จึงได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ หากสถานพยาบาลไหน มีการแบ่งเขตรับผิดชอบ

ให้แจ้งข้อมูลมาทาง Email :: aei_ou@msn.com ด้วยครับ

โดยเนื้อหาใน Email ระบุรายละเอียดด้วยว่า สถานพยาบาลอะไร รับผิดชอบตำบล และ หมู่ อะไรบ้าง?

ขอบคุณครับ

 

Last Update : 2014-09-18 09:28:49