ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงรายงายการคัดกรองสายตาโดย อสม.

ปรับปรุงรายงาน อัตราการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุอย่างง่ายโดย อสม. ให้สามารถดูได้ถึงระดับสถานพยาบาล

หากเลือกอำเภอ จะมีตัวเลือกแสดงขึ้นมาด้านล่างอีก1เงื่อนไข สามารถเลือกดูภาพรวมรายตำบล หรือ
ภาพรวมของรายสถานพยาบาลได้ (กรณีที่บางสถานพยาบาลแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ)


 

Last Update : 2014-11-12 19:32:41