ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีแก้ไขข้อมูลประชากรรายคน

ไปที่หน้าคัดกรองสายตา แล้วคลิกที่ชื่อที่ต้องการแก้ไข(พื้นหลังสีเชียวๆ)

 

Last Update : 2015-02-06 13:04:59